حامیان

  • پیکره کشف شده در اوروک (اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد)

  • پیکره ابیه ـ ایل کشف شده در ماری (تل حریری)؛ 2400 پیش از میلاد

  • پیکره کشف شده در شهداد (نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد، ایران)

  • گودئا در لاگاش؛ 2150 سال پیش از میلاد

  • پیکرک طلایی کشف شده در شوش؛ اواخر هزاره دوم پیش از میلاد

.

..website name

دروازه ایشتار، بابل، قرن ششم پیش از میلاد (موزه پرگامون)