انجمن Ex Oriente Lux تحت قوانین کشور فرانسه (مصوب 1901 در رابطه با مدیریت سازمان های غیرانتفاعی) در مارس 2015 در شهری کوچک در استان تولوز در جنوب فرانسه تاسیس شد.

در این لینک می توانید مدارک رسمی ایجاد انجمن (به زبان فرانسه) را مشاهده فرمایید.