مشارکت مالی

بودجه بندی انجمن

همراهان عزیز خارج از ایران می توانند از اینجا و به واسطه سیستم ایمن Pay Pal برای کمک به انجمن Ex Oriente Lux اقدام نمایند. از آنجاکه انجمن Ex Oriente Lux غیر انتفاعی است، سیستم Pay Pal  به ازای هر تراکنش، کارمزدی برابر با 1.4%+ 25 سانتيم دریافت می کند. به عنوان مثال به این سیستم به ازای پرداخت 100 یورو، کارمزدی معادل 1.65 یورو دریافت می کند و بنابراین مبلغ دریافتی واقعی انجمن معادل 98.35 یورو می باشد. هزینه این کارمزد ضامن امنیت تراکنش های مالی خواهد بود.

در ‍‍‍پایین کادر گزینه ورود به سیستم PayPal قرار داده شده است.