سلام و خوش آمدید

انجمن “EX ORIENTE LUX” فرصتی را برای شما به ارمغا ن می آورد تا در پژوهش های باستان شناسی خاورنزدیک سهیم شده و در مطالعه ریشه ها و گذشته اصیل جامعه بشری گام بردارید.

مشارکت مالیارتباط با ما
1

Eastern Fars Project

2

Analysis of the chlorite artefacts

3

C14 dating program

The current projects funded by EX ORIENTE LUX

Vue aérienne de Suse
Vue aérienne de Suse