اهداف و روش ها

با توجه به کمبود منابع مالی اختصاص داده شده به پژوهش­های منطقه­ ای و حفاری­ ها، تحلیلات شیمیایی و فیزیکی و یا بکارگیری متخصصین، این انجمن امکانی فراهم می­اورد تا افراد علاقمند و دوستدار فرهنگ و تاریخ بتوانند به طور مستقیم در پروژه های باستان­شناسی خاور نزدیک ، علی الخصوص ایران، مشارکت مالی داشته باشند.علاقمندان می توانند با توجه به اولویت های علمی و امکان سنجی و حتی ملاحظات شخصی از میان پروژه­ های متنوع معرفی شده در انجمن ,EX Oriente LUX پروژه مدنظرشان را انتخاب نموده و از نزدیک در جریان جزئیات پروژه و نحوه اختصاص بودجه اهدا شده باشند تا از صحت و سقم فعالیت های علمی انجمن اطمینان حاصل نمایند