هدف پروژه

تاریخ گذاری دقیق لایه های حفاری شده همواره از اولویت های باستان شناسان بوده است؛ بعنوان نمونه لایه حفاری شده متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد تفاوت قابل توجهی با لایه ای مربوط به هزاره اول پیش از میلاد دارد و در همین راستا تشخیص تفاوت هایی کمتر از یک قرن می توانند اطلاعات چشمگیری در رابطه با فرایندهای تاریخی و الگوی روابط انسانی در اختیار محققان قرار دهد. باوجود اینکه روش های مقایسه ای مبتنی بر مصنوعات و اشیای کشف شده در حفاری و علی الخصوص سفالینه ها می توانند به طور تقریبی اطلاعات گاه نگاری قابل اطمینانی را به ما بدهند، اما از دقت روش های جدید فیزیکی برای تاریخ گذاری (قطعی) برخوردار نیستند.

روش تاریخ گذاری که هم اکنون مورد استفاده عموم باستان شناسان قرار داد بر پایه­ی تجزیه­ی رادیواکتیو ایزتوپ­های 14 در اتم کربن است. تاریخ گذاری کربن روشی سریع، آسان و مقرون به صرفه است که تاریخ گذاری نسبتا دقیقی از نمونه های استخوانی و یا بقایای زغال چوب ارائه می دهد.

به منظور تاریخ گذاری قطعی از توالی لایه هایی با اندازه متوسط، به 5 تا 10 نمونه تاریخ گذاری احتیاج است، در حالیکه برای محوطه های بزرگتر و پیچیده تر به بیش از 30 نمونه احتیاج است. درحال حاظر هزینه فرآیند استاندارد تاریخ گذاری کربن 14 مابین 150 تا 200 یورو است، لازم به ذکر است که این هزینه برای نمونه های استخوانی دوبرابر می شود. به احتساب این موارد می توان هزینه­ی تاریخ گذاری کربن 14 را برای یک فصل حفاری مابین 750 تا 2000 یورو برآورد نمود.

برنامه تاریخ گذاری کربن 14 ارائه شده در انجمن EX ORIENTE LUX در نظر دارد تا هزینه بخشی از تاریخ گذاری کربن 14 را برای چندین پروژه حفاری تامین کند.

دست اندرکاران این پروژه

با موافقت سرپرستان حفاری های مورد نظر و پس از انتخاب دقیق نمونه ها برای تاریخ گذاری، اینجانب، فرانسوا دوسه، وظیفه انتقال نمونه ها با آزمایشگاه های اروپایی واقع در شهر لیون در فرانسه و یا شهر لچه در ایتالیا را عهده دار خواهم بود.

لازم به ذکر است که باستان شناسانی که از اطلاعات انجمن در مقالات و نوشته های خود استفاده می کنند ملزم به ذکر نام انجمن به عنوان منبع هستند.

زمان انجام مطالعات

با توجه به ماهیت پروژه نمی توان آن را پروژه ای یکباره دانست، بلکه هدف انجمن انجام مجموعه ای از فرایندهای تاریخ گذاری در طی حفاری های انجام شده در جنوب ایران است؛ بنابراین این پروژه همواره مورد تمرکز انجمن EX ORIENTE LUX خواهد بود.

بودجه بندی پروژه

بودجه مورد ظر پروژه صرف انتقال نمونه ها به آزمایشگاه های مذکور، و همچنین انجام تجزیه و تحلیل های کربن 14 می شود.