حامیان

 • پیکره کشف شده در اوروک (اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد)

  Le roi-prêtre d'Uruk
 • پیکره ابیه ـ ایل کشف شده در ماری (تل حریری)؛ 2400 پیش از میلاد

  Ebih-Il, Mari
 • پیکره کشف شده در شهداد (نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد، ایران)

  Statue funéraire du site iranien de Shahdad
 • گودئا در لاگاش؛ 2150 سال پیش از میلاد

  Gudea
 • پیکرک طلایی کشف شده در شوش؛ اواخر هزاره دوم پیش از میلاد

  Statue en or de Suse

.

..website name

دروازه ایشتار، بابل، قرن ششم پیش از میلاد (موزه پرگامون)