با توجه به لطف و حمایت حامیان گرامی از انجمن، در نظر داریم تا به­صورت گاه به گاه کنفرانس­های علمی را در فرانسه در رابطه با باستان شناسی خاور نزدیک و نیز نتایج پروژه های در حال انجام توسط این انجمن به همراه بازدید از بخش های مربوط به باستان شناسی خاور نزدیک در موزه لوور پاریس، موزه بریتانیا در لندن و یا موزه پرگامون در برلین برگزار کنیم (برنامه کار فرانسوا دسه).

پیکره ها گودئای لاگاش ؛ 2150 سال پیش از میلاد