مشارکت مالی

بودجه بندی انجمن

همراهان عزیز خارج از ایران می توانند از اینجا و به واسطه سیستم ایمن Pay Pal برای کمک به انجمن Ex Oriente Lux اقدام نمایند. از آنجاکه انجمن Ex Oriente Lux غیر انتفاعی است، سیستم Pay Pal  به ازای هر تراکنش، کارمزدی برابر با 1.4%+ 25 سانتيم دریافت می کند. به عنوان مثال به این سیستم به ازای پرداخت 100 یورو، کارمزدی معادل 1.65 یورو دریافت می کند و بنابراین مبلغ دریافتی واقعی انجمن معادل 98.35 یورو می باشد. هزینه این کارمزد ضامن امنیت تراکنش های مالی خواهد بود.

در ‍‍‍پایین کادر گزینه ورود به سیستم PayPal قرار داده شده است.

 دوستان گرامی؛ شما می توانید از طریق شماره حساب زیر در فرانسه به طور مستقیم با این انجمن همکاری داشته باشید

IBAN : FR59 2004 1010 1614 7919 7P03 784

همچنین برای دوستان ساکن ایران امکان همکاری مالی به طور مستقیم از طریق شماره کارت زیر در بانک گردشگری فراهم آمده است

شماره کارت بانک گردشگری به نام آقای فرانسوا دسه است

8999 0596 1610 5054