نتایج

نتایج حاصله از پروژه های انجام گرفته تحت حمایت انجمن و نیز انتشارات علمی مربوط به آنها در سایت انجمن در دسترس می­باشند. بعلاوه می توانید به روند روزانه برخی پروژه های در حال انجام نیز دسترسی داشته باشید.